dinsdag 10 juli 2018

Robotica 2
Voor de opdracht van Robotica heb ik een raamwerk in (micro-) python geschreven dat gebruikt kan worden bij een meting met de micro:bit met een extern geheugen.

In de bijlagen:

zondag 27 mei 2018

Robotica

Eerste poging om de micro:bit in te zetten voor het bepalen van de constante van Planck.
Ik heb voorlopig maar drie leds. Ik zal kijken of ik de golflengte per led kan bepalen - en anders koop ik er een paar waar de golflengte al van vast staat. Wat ook nog gecontroleerd moet worden: hoe precies is de 3V van de micro:bit...?Gebruikte bronnen:
Perimeter Institute for Theoretical Physics
NVOX 2016 blz 132 en 133

woensdag 14 maart 2018

Applet

Ik had voor een arrangement eigenlijk een applet nodig van verschillende vallende kogels.
Het ging niet helemaal van een leien dakje: veel timings-issues en problemen met geneste aanroepen.
Dit komt voornamelijk omdat ik een tijdje terug voor het magnetisch veld gebruik had gemaakt van een python naar javascript-compiler - (zie GlowScript.org) - en die is voor complexere zaken nog een beetje buggy.
Source van de applet (moet nog opgekuisd): Hier
Applet:


Ik zie net dat de teksten niet worden weergegeven: draai deze applet daarom hier.

donderdag 15 februari 2018

Spanningsdeling

Niet dat ik een nieuw practicum nodig had, maar meer om m'n dtp-skills te vergroten:
Het maffe hier is, dat in de uit Inkscape geëxporteerde bitmapgerenderde pdf die als input gebruikt is voor bovenstaande png, er geen randjes van hulpobjecten te zien zijn...

vrijdag 29 december 2017

Magnetisch veld rond spoel

Bron

vrijdag 1 december 2017

Metaaldetectie

Als onderdeel van een onderzoek naar metaaldetectie ga ik experimenteren met een dubbele spoel. Na wat geklooi met stukken rioolbuis toch maar even een wikkelmalletje geprint.

M'n onderzoekspartner werkt met een enkele spoel die is opgenomen in een oscillatorkring; ik werk met een vaste frequentie.


De metalen plaatjes geven een goed afleesbaar resultaat: de opgewekte wervelstromen werken hun oorsprong tegen, met als gevolg dat er minder flux 'overblijft' voor de secundaire spoel en daarmee een lagere spanning.
IJzer vergroot in sommige gevallen de zelfinductie, met als gevolg juist een grotere secundaire spanning.
donderdag 19 oktober 2017

Foutanalyse

Uit mijn aantekeningen:

Dit geeft de fout per individuele meting. Deze standaarddeviatie mag gebruikt worden vanaf n=6.
Dit is de fout die geldt voor het gemiddelde.


Hoe planten fouten zich voort?


donderdag 12 oktober 2017

Flux

Flux gaat over het aantal veldlijnen door een oppervlak.
Een oppervlak kan gedefinieerd worden als een vector: aangrijpingspunt en richting (loodrecht) definiëren de plaats van het vlak; de lengte definieert de grootte.


Voorbeeld draaiend draadraam in homogeen veld:
(min vergeten)

Variabel B-veld:

donderdag 5 oktober 2017

donderdag 28 september 2017

Onderzoek: de invloed en accuratesse van het vakadvies

Tijdens de bachelor heb ik onderzoek gedaan naar het vakadvies van natuurkunde. Hieronder kun je de samenvatting vinden. Het hele onderzoek vind je hier.

Op het Kamerlingh Onnes College krijgen de leerlingen in de derde klas van hun vakdocenten een advies voor het wel of niet kiezen van dat vak. Het vakadvies van natuurkunde is voor de docenten een tijdrovende klus. Daarnaast is het beeld ontstaan dat het advies vaak niet gebruikt wordt. De voorspelling - die het vakadvies in feite is - wordt in dit onderzoek onder de loep genomen, naast de mate waarin de leerlingen daadwerkelijk gebruik maken van het advies. Dit laatste is gemeten door middel van een enquête onder alle derdejaars. De betrouwbaarheid van de voorspellingen is onderzocht aan de hand van de resultaten van leerlingen in de bovenbouw. Hieruit blijkt een redelijk hoge accuratesse, maar er blijkt ook een verschil tussen havo en vwo: de adviezen voor de havo zijn in een kwart van de gevallen te hoog ingeschat. Uit de enquête blijkt dat nog geen kwart van al de leerlingen het vakadvies in meer of mindere mate gebruikt. De vraag rijst of dit veel of weinig is. Daarnaast zal bediscussieerd worden waarom de inschatting van de havisten vaak te hoog uitvalt.

Bachelor afgerond, Master gestart

Afgelopen vrijdag heb ik dan eindelijk mijn bachelor afgerond. Ik had gemikt op één jaar, maar door de verslag-druk heb ik het toch over twee jaar uit moeten smeren.
Ondertussen ben ik ook de master gestart: dat was tenslotte de reden om de bachelor te doen.

Mijn voorkennis is nog vers en ik heb er zin in.

zondag 10 september 2017

Gemiddelde snelheid


De gemiddelde snelheid vind je door de totale afstand te delen door de totale tijd.
Bij een trajectcontrole wordt aan het begin van een traject je kentekenplaat gefotografeerd en aan het eind weer. Je gemiddelde snelheid wordt berekend door de (vaste) afstand te delen door het verschil van de twee tijdstippen van de foto's.

Op een traject op de A2, tussen Amsterdam en Utrecht, wordt een trajectcontrole gehouden over een afstand van 20 km. Op dit traject mag je gemiddelde snelheid maximaal 100 km/h zijn.

Een auto rijdt de eerste 10 km met een snelheid van 150 km/h. Hoe snel mag de auto de tweede helft van dit traject maximaal rijden?

Of een variant:

Een andere auto rijdt de eerste 10 km met een snelheid van 50 km/h. Welke snelheid moet de auto hebben om gemiddeld weer op 100 km/h uit te komen?